Буква О

talkuvane-na-sun-bukva-a

Обзалагане, облог

ОБЗАЛАГАНЕ, ОБЛОГ (виж БАС) – ако насън се обзалагаш, ще страдаш от самоуве­реността или припряността си. Ако печелиш облог, ще загу­биш в най-сигурните си начи­нания. Ако губиш облог, ще ...

Виж още »

Обеца

ОБЕЦА ако видиш насън, ще се срещнеш с любим човек. Ако са комплект обеци, ще чуеш клю­ки. Ако носиш една обеца, ще сториш зло на любимия си. Ако носиш ...

Виж още »

Обида

ОБИДА ако чуеш или понесеш насън, значи ще постъпиш гор­до и справедливо. Ако обиждаш някого, ще бъдеш несправедлив или непочтен към приятел, ще действаш меркантилно или страхливо при решаване ...

Виж още »

Обиколка

ОБИКОЛКА на туристически, архитектурни или истори­чески забележителности ако правиш насън, значи ти пред­стоят разнообразен живот и много нови запознанства. Ако правиш обиколка на стадион, чакат те самотни, несподеле­ни успехи. ...

Виж още »

Обир

ОБИР в съня предсказва силни вълнения, смущение, тревоги. Ако ти вършиш обир, ще имаш проблеми и неприятности. Тебе ако те обират, пази здравето си и не се доверявай дори ...

Виж още »

Обиск

ОБИСК че извършваш, ако съ­нуваш, напразно ще се съмня­ваш в колегите си или ще подлагаш на проверки близките си. Ако тебе те обискират, ще те обиди недоверието на род­нина ...

Виж още »

Обичай

ОБИЧАЙ (виж РИТУАЛ) спаз­ваш ли в съня си, ще постиг­неш напредъка си с бавен и упо­рит труд. Ако друг се съобра­зява с обичаи, значи новатор­ските ти идеи няма да ...

Виж още »

Обков

ОБКОВ златен в съня е знак за почести и слава, сребърен – за победи в любовта, а мета­лен – за предстояща работа и трудни успехи.

Виж още »

Обкръжение

ОБКРЪЖЕНИЕ (виж ОБСАДА) приятно в съня обещава веселба с приятели, а враждебно предупреждава за повече внимание и бдителност в ра­ботата и личния живот.

Виж още »

Облак

ОБЛАК ако сънуваш, нещо ще помрачи настроението ти. Малки или бели облаци са знак за дребни и незначителни грижи, а големи и тъмни са предупреждение, че те заплашват опасности ...

Виж още »